Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Η αγάπη ένας άγριος βράχος

Βρέθηκα πάλι...

Έχω ένα σπίτι στο γιαλό

Σε μια άδεια παραλία, η ζωή μου τρικυμία

I see what I want to see !

Το Κατινάκι, το τάβλι και η ορολογία του !

Καλοκαιρινές εικόνες από την Ακρόπολη του 1963